Política de privacitat

¿Qui és el responsable de tractament de les seves dades personals?

 La COMUNITAT GENERAL DE PROPIETARIS DEL CENTRE COMERCIAL PORTA LLORET (en endavant, “Comunitat CC PLL”), domiciliada l’Avinguda de les Alegries, 7-9, 17310 Lloret de Mar, amb CIF H-55335939.

¿Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

 La Comunitat CC PLL tractarà les dades personals de l’usuari facilitades mitjançant aquesta web, de manera manual i/o automatitzada, per a la finalitat d’atendre les consultes que ens hagi pogut traslladar a través del nostre formulari de contacte, o bé, el nostre correu corporatiu gerencia@portalloret.com.

¿Quines categories de dades personals tractem?

 La Comunitat CC PLL només tracta les categories de dades personals de l’usuari necessàries per complir amb les finalitats anteriors.

Aquestes dades són nom, cognoms i  direcció de correu electrònic.

¿Durant quant temps conservem les seves dades personals?

 La Comunitat CC PLL conservarà les dades personals que ens faciliti únicament durant el temps necessari per complir les finalitats respecte les quals foren recollides. A més, VG es reserva el dret de conservar les dades personals de l’usuari degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base jurídica que permet a la Comunitat CC PLL tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades a l’apartat 2 anterior és el consentiment que ens hagi prestat.

¿A qui comuniquem les seves dades personals?

Les dades personals seran exclusivament tractades per la Comunitat CC PLL i no seran cedides a tercers, sens perjudici de la cessió a organismes i autoritats (administratives o judicials) quan una norma legal ens ho exigeixi.

¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

L’informem que vostè pot exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació i supressió, així com, i en determinades circumstàncies, els drets d’oposició, a la limitació el tractament i a la portabilitat de les dades.

Si desitja exercir qualsevol d’aquests drets, pot dirigir-se a nosaltres per correu ordinari a la direcció postal indicada a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat, o bé, per correu electrònic gerencia@portalloret.com, facilitant en ambdós casos nom, cognoms i fotocòpia del seu DNI.

La Comunitat CC PLL es reserva el dret a modificar i actualitzar la present Política de Privacitat.